ALMANYA’YA UZANAN YENİ İŞ YOLCULUĞUNUZDA EN DENEYİMLİ PARTNER

Gizlilik Sözleşmesi

Sizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve kullanım amaçları

PART-NER isimli şirketimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekle birlikte siz başvurucularımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ile buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

PART-NER olarak veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek amacıyla ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

PART-NER olarak veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, şirketimizin iş alanı dahilinde başvuru kabul eden büroları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde PART-NER ile birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

PART-NER müşterilerinin/başvurucularının şirketimiz hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde duyurularımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek adına PART-NER’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

PART-NER olarak söz konusu kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz/ başvurucularımız arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Koruması Kanununun (“Kanun”) 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

PART-NER, ilgili müşterilerinin/başvurucularının aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) PART-NER’ in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • PART-NER’ in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.